لوازم های جانبی

لوازم های جانبی نورپردازی را میتوان تکمیل کننده ی سیستم های نورپردازی دانست لوازمی که میتوانند کمک کننده ای عالی برای نصب ، حمل و نقل و کنترل لوازم نورپردازی باشند.
لوازمی غیر ضروری ولی در عین حال بسیار کاربردی و مفید که برای مثال میتوان به پایه های مختلف، قلاب ها، کلمپ ها، کابل های dmx و مورد های دیگر اشاره نمود.