بخارساز

دستگاه هایی با اندازه و قدرت های مختلف که با نام های بخارساز ، دودساز و یا اسموک شناخته می شوند.

این دستگاه ها دارای دو بخش اصلی هستند که یکی مخزن مایه ی مخصوص است و دیگری پمپ پرتاب دود که قابلیت کنترل به وسیله ی ریموت کنترل را نیز دارا است. به وسیله ی ریموت در زمان دلخواه دستگاه دود تولید میکند و در فضا پخش میکند که این عمل موجب چند برابر زیبا شدن رقص نورهاست.

به وسیله ی بخار تمام طیف نوری رقص نور ها از دستگاه تا سطح قابل مشاهده میشود که موجب ایجاد زیبایی و هیجان بیشتر می شود.

دستگاه بخارساز را میتوان به عنوان بهترین مکمل نورپردازی دانست.

محصولات

librairie contretemps


caca du jour


patrick eoche


hotel les barnières


i4food